Autor: Mar20tIN20

Rituál puštění mužů na dobrodružnou výpravu

Je jeden z nejtěžších úkolu ženy umět pustit svého muže na dobrodružnou výpravu (i válečnou), pustit a nechat jej jít, i když jeho návrat může být nejistý) Pustit a zůstat doma, přijmout pasivní roli, zůstat na místě svého žití a aktivně čekat. Rituál puštění muže a syna na dobrodružnou výpravu byl vykonán, meditace podpory muže je s dnešním úplňkem ve Lvu symbolická. A tak se staň.

Svátek Imbolc (Hromnice) s energií první jiskry Tvých plánů

První úplněk v roce, v lednu, je Vlčí úplněk. Letošní je ve znamení ohnivého Lva a přináší velké množství energie i s energií teplého počasí. Působí na nás tři dny před úplňkem a tři dny po úplňku. Co zasejeme začátkem roku, bude se nám vracet celý rok. Přijďte si zatančit a promeditovat projekty na tento rok na ochutnávku a kurz Mohendžodára v Praze Kobylisích.

Archetyp Panny: nebýt vlastněna nikým, než sama sebou

Podstatou energie archetypu Panny je svoboda, žádné vazbě, celá osobní síla a tvořivost, nebýt “vlastněna” nikým jiným, než sama sebou. Je ve svém středu a ví, co chce. Představuje také tu naší část, která zahajuje cestu, první krok, zvědavost, potenciál k využití, ale i nevinnost a otevřenost věřit (Inspirace v knize: Jsi čarodějka? od Inelia Benz)

Období svátku Imbolc (1. 2.) nese energii začátku, prvního kroku, tvořivosti a zvědavosti. Přijďte si podpořit svou tvořivost a dětskou zvědavost, rozbořit rigiditu mysli na kurzech Mohendžodáro v Praze Kobylisích.

Pravá inteligence je ve Tvém těle

Dotýkám se svého těla, oslovuji svoji duši. To je podstata tantra jógy Mohendžodáro. Přijímám a miluji své tělo, prožívám své tělo a tím otevírám hloubku své podstaty. Pravá inteligence je ve tvém těle.

Přijď na chutnávku Mohendžodáro tantra jógy s Michaelou Atreia v Dancing Queens a Yoga studiu v Kobylisích, www.danceayoga.eu

Přijďte se podpořit, zatančit si a ochutnat starodávný tantrický rituál.

Vcítit se, odevzdat se, propojovat, být v hloubce, dojímat se

Být skutečně sama sebou, opravdovou ženou, bez konfliktů sama se sebou. Patří k tomu ženské vlastnosti, jako je vcítit se, odevzdat se, přijímat, spojovat protiklady, umět se dojímat a být v hloubce. Nejsou to vlastnosti, které by dnešní svět přijímal a oceňoval… Přesto je žena, která si těchto vlastností je vědoma a žije je, spokojená a šťastnější ve svém životě.

Mohendžodáro tantra jóga pro moderní ženy

Mohendžodáro tantra jóga pro ženy má kořeny několik tisíc let nazpět v Indii. Pracuje na mnoha úrovních: tělesné, energetické, emoční, psychické, intimní… Mohendžodáro je spojením východu a západu, používá techniky obojího a je určeno pro moderní ženu. Přijď okusit tantrický posvátný rituál Mohendžodáro a zažij ženskost a vnitřní sílu. Mohendžodáro s Michaela Atreia je v pomalém plynutí a objevování sebe sama.

obrázek zdroj: Rassouli, www.rassouli.com

© All rights reserved. atreia.cz.