ATREIA

Intuitivní tanec a meditace

Intuitivní tanec

Intuitivní tanec je pohyb, při kterém necháváte svou intuici, aby vedla vaše tělo. Intuitivní tanec nemá žádná pravidla pohybu.

Před začátkem je doporučeno zavázat si oči šátkem, abychom se napojili na sebe. Zakrytím očí se zbavíme pozorování ostatních, porovnávání s ostatními, pocitů trapnosti a nepřístojnosti. Pak se z mysli dostaneme do těla pomocí meditační techniky – třesením, skákáním, vytřesením všeho, co jsme si do sálu přinesli z denního života a dalšími technikami na uvolnění těla.

Následuje tanec. Nech své tělo, aby se samo rozhýbalo na hudbu, aby se pohnulo samo, kam chce. Nevynucuj si tanec, následuj jej. Tanči v těle, netanči v myšlenkách. Dej si čas, dýchej, naslouchej, vnímej energii a roztanči se naplno.

Tanči naplno! Tanči jako posedlý. Nechej svoje podvědomí, ať se tě úplně zmocní. Nekontroluj své pohyby, ani se nesnaž pozorovat, co se děje. Buď naplno v tanci. Oslavuj a raduj se v tanci.

Buď tancem!

OSHO o tanci

Nechej tanec plynout svou vlastní cestou. Nevynucuj si jej. Raději ho následuj, dovol, ať proběhne. Není to jednání, je to děj. Zůstaň v radostné náladě. Nedělej nic vážného, jen si hraj, hraj si se svou životní energií, hraj si se svou bioenergií, dovol jí, aby šla svou vlastní cestou. Tak jako když vítr vane a řeka teče, i ty tanči a vaň. Prociťuj to. A buď hravý. Pamatuj pořád na to slovo hravý, protože při tanci má prvořadý význam.

Meditace

Meditace jsou zaměřené na některá z aktuálních témat života, ročního období, cyklu luny nebo jen tak a podle naladění skupiny.

Ráda vedu aktivní meditace OSHO (Kundaliny Meditation, Nadabrahma Meditation, Dynamic Meditation, Chakra Sounds, Chakra Breathing, a další).
Srdcovkou jsou aktivní meditace Igora Samotného. Standardní aktivní meditace s hudbou upravenou pro moderního člověka západního typu (Kundalini Clasic, Nadabrahma Clasic), nebo meditace zaměřené na určité téma: Měsíční lůno, Devavani, Gájatrí, Samadhi, ANO NE, Born Free, Malý Blázen, a další.
Pořádám také tématické meditace s rituálem vztahující se vždy k některému svátku z kola roku, jako jsou slunovraty, rovnodennosti a přechodové dny v roce, např. Yule, Imbolc, Ostara, atp.

Pro aktuální pořádání Tanců a Meditací sledujte FB Atreia nebo IG MichaelaAtreia.

© All rights reserved. atreia.cz.