Zážitkový seminář Terezie Dubinové – Místo, kde žiji: souvislosti, propojení, podpora

20/09/2020

u přesunutého kostela Nanebevzetí Panny Marie

Vnímáte sami sebe jako součást celku krajiny, kde žijete, a přírody, které jsme součástí? Pouto mezi člověkem a jeho fyzickým domovem je milostným poutem. Místo, kde žiji, má vyživovat duši a rozvíjet osobnost. Místo, kde žiji, nás učí vztahu „já dávám tobě a ty dáváš mně“, vztahu přijímání a dávání. Na semináři otevřeme témata domova, kořenů, souvislostí a vztahů s místem, kde žijeme, a ukážeme si, jak o své „místo v síti“ pečovat. Pojďte s námi poděkovat místu, kde žijete. Uvědomit si své kořeny a energeticky s nimi pracovat.

20. 9. 2020 u přesunutého kostela Nanebevzetí Panny Marie

© All rights reserved. atreia.cz.