Přednáška Terezie Dubinové: Máří Magdaléna – síla moderní ženy

12/02/2020

Anahata jóga (malý sál)

Před sto lety otevřel feminismus otázku rovných práv žen. Od té doby jsme prošli mnohými zákrutami: ukazuje se, že vnější změny nestačí ke skutečné síle a moudrosti ženství. Kde v nás je zdroj sebeúcty, který můžeme použít pro dobro vlastní i pro dobro společnosti? A o co se v procesu návratu k vlastní síle můžeme opřít?

© All rights reserved. atreia.cz.